Sloven�cina English Deutsch
Posodobitev diskografije

Z veseljem vas obveščamo, da smo dopolnili zbirko diskografije z novima ploščama in eno zgoščenko. Ob tem velja posebna zahvala našemu prijatelju Jerneju Kirbišu, ki nam je posredoval te podatke pa tudi za vso ostalo pomoč. Zahvala gre tudi Aljažu Pavlinu, ki ima verjetno največjo zbirko plošč Slovenskega okteta in je za naš arhiv te posnetke tudi digitaliziral.

Prav tako pa prosimo vse prijatelje Slovenskega okteta, ki imajo dvojnike arhivskih materialov iz let 2000 do 2010 (koncertni listi, plakati...), ali pa so nam le-te pripravljeni odstopiti, da se nam oglasijo, saj zaradi odtujitve arhiva nimamo teh dokumentov. Vsem že vnaprej najlepša hvala!