Sloven�cina English Deutsch
Odlikovanje za Jožeta Humra

Predsednik Danilo Türk je z redom za zasluge odlikoval Jožeta Humra, avtorja izjemnih prepesnitev in besedil za našo zgoščenko Kaktus, za izjemno zaslužno, obsežno in javno pomembno delo v kulturi.

 

 

Jože Humer

Jože Humer je v 80. letih minulega stoletja kot pravnik na tedanjem ministrstvu za kulturo skrbel za pravno urejenost in organizacijsko delovanje kulture. Ko je široka kulturna pobuda pomembno pripravljala tla slovenskim osamosvojitvenim dejanjem, jo je sooblikoval s svojo veliko zavzetostjo in hkrati bedel nad njo s pravnimi rešitvami. Bil je tudi med prvimi, ki so društveno delovanje dvignili nad ideološkost in kulturna društva obravnavali kot enakovredne soustvarjalce slovenske kulturne samobitnosti.

Humer, po duši kulturniški aktivist, je že kot študent sodeloval pri oblikovanju kulturnega življenja v društvu Akademik. Predvsem je bil dejaven na glasbenem področju. Ustanovil in vodil je vrsto zborov, med drugim APZ Tone Tomšič, zbor ljubljanskih srednješolcev Veter, oktet Gallus, Ljubljanske madrigaliste. Bil je tudi predsednik ljubljanske glasbene mladine, sodeloval je pri prenovi Glasbene matice in bil predsednik Zveze kulturnih organizacij Slovenije. Hkrati se je kot prevajalec libretov ter besedil za samospeve in zbore uvrstil med najodličnejše avtorje z izrednim smislom za spevnost jezika in usklajenost besedila s pevsko frazo. Je avtor skoraj 1000 prevodnih, pa tudi izvirnih besedil te vrste.

S svojim delom se je Humer izoblikoval v "nadpovprečno zaslužno osebnost slovenskega kulturnega življenja, v katerega je vgradil svojo nadarjenost, motivacijsko prepričljivost in skoraj nepredstavljivo delavnost", piše v utemeljitvi.

STA