Sloven�cina English Deutsch
Slovo častnega člana Marjana Štefančiča

V torek, 8. marca, je v 88. letu za vedno umolknil čudoviti bas našega prijatelja in častnega člana Slovenskega okteta, gospoda Marjana Štefančiča. Pogrešali ga bomo.

Slovenski oktet

Marjan Štefančič

 Objave in članki o gospodu Marjanu Štefančiču: