Sloven�cina English Deutsch
Nova internetna stran

Spoštovane prijateljice, prijatelji Slovenskega okteta!

Leto 2011 bo za Slovenski oktet posebno: septembra praznujemo šestdesetletnico!

Dogodkov bo veliko: koncertov, priložnostnih nastopov, prireditev, srečanj z vami, dragi poslušalci, doma in v tujini. Da boste lažje spremljali, kar vas zanima ter hitreje in bolj pregledno našli vse, kar želite vedeti o Slovenskem oktetu in o prihajajočih dogodkih, smo prenovili internetno stran.

Dobrodošli!