Sloven�cina English Deutsch
2. 9. 2018 - STANEŽIČE

Nedelja, 2. 9. 2018, ob 18.00 uri

Cerkev sv. Jakoba v Stanežičah

STANEŽIŠKE SERENADE