Sloven�cina English Deutsch
7. 9. 2018 - KANAL

Petek, 7. 9. 2018, ob 20.30 uri

Kontrada v Kanalu ob Soči

OTVORITEV KOGOJEVIH DNEVOV 2018