08 jan.

2023

Župnijska cerkev sv. Križa, Rogaška Slatina

Nedelja, 8. 1. 2023, ob 18. uri

BOŽIČNI KONCERT SLOVENSKEGA OKTETA