07 jan.

2024

Župnijska cerkev sv. Križa, Rogaška Slatina

Nedelja, 7. 1. 2024, ob 18. uri

BOŽIČNI KONCERT SLOVENSKEGA OKTETA