Kulturno društvo Slovenski oktet vaše osebne podatke zbira, hrani in obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Splošno uredbo o varstvu podatkov ter veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov). Na tej strani najdete jedrnate, pregledne, razumljive in v lahko dostopni obliki podane informacije o tem, v smislu 12. do 14. člena  Splošne uredbe o varstvu podatkov.

a) Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Upravljavec osebnih podatkov je kulturno društvo Slovenski oktet, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., +386 31 610 014. Upravljavec nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

b) Vrste podatkov, ki jih zbiramo

Kulturno društvo Slovenski oktet vodi zbirko podatkov, ki vključuje elektronske naslove.

c) Nameni obdelave navedenih podatkov ter pravna podlaga za njihovo obdelavo

Namen obdelave osebnih podatkov je občasno informiranje oseb o prihajajočih dogodkih in novicah kulturnega društva Slovenski oktet.

d) Rok hrambe podatkov

Podatki se hranijo do zahtevanega preklica o obveščanju.

e) Obvestilo pravicah posameznikov

Uporabniki imajo v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov pravico pridobiti kopijo lastnih osebnih podatkov, ki jih obdeluje kulturno društvo Slovenski oktet.

Uporabniki imajo v skladu s 16. členom Splošne uredbe pravico zahtevati popravek morebitnih netočnih podatkov, ki jih kulturno društvo Slovenski oktet vodi o njih.

Uporabniki imajo v skladu s 17. členom Splošne uredbe pravico zahtevati izbris podatkov, ki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, oziroma ki so bili zbrani na podlagi privolitve člana, pa je član to privolitev umaknil, za nadaljnjo hrambo pa ne obstaja nobena druga pravna podlaga.

Uporabniki imajo v primeru molka ali nestrinjanja z odgovorom podjetja na katero od zahtev iz tega razdelka pravico do sodnega varstva v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

f) Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene informiranja oziroma neposrednega trženja

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da kulturno društvo Slovenski oktet trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Kulturno društvo Slovenski oktet bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečilo uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestilo uporabnika, ki je to zahteval.